Hur går badrumsrenovering till?

 • Kostnadsfritt hembesök
 • Kostnadsfri offert
 • Genomgång och planering av objektet
 • Avtalpåskrivning
 • Gemensamt upprättad tidsplan
 • Vite utgår med 5 000 sek för varje påbörjad vecka efter överenskommen byggtid
 • Personlig kontaktperson
 • Fast pris
 • Etablering (golv skyddas, intill liggande rum plastas)
 • Rivning (all vägg, golv och tak skikt rivs ner)
 • Uppbyggnad (väggar, golv och tak byggs upp på nytt)
 • Rör och avloppsdragningar
 • El dragning
 • Tätskikt (ångspärr och fuktspärr appliceras)
 • Plattsättning
 • Montering (snickeri, el och vvs)
 • Avslut (genomgång med kunden inför avslutning och avetablering, grovstädning utförs, soporna körs bort)

Kontakta Kreativ Renovering Stockholm AB

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress