Tilläggsisolering villa. Helenelund Sollentuna

Isolering av villafastighet i Sollentuna med cellulosa för bättre värmeledning samt fogning av ytterväggar på fasaden, på husbyggnad till barnfamilj nära Helenelund på Polhemsvägen samt renovering av förrådsutrymmen på 8 kvm i norra Stockholm. Vi fick även i uppdrag av att täta håligheter i fastigheten. För detta tog vi in en firma som utför tätning rörgenomföringar i Stockholm.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress